Game-Mun.com

Game Online => Hero of Sentinel => ข้อความที่เริ่มโดย: cermsomel ที่ กุมภาพันธ์ 09, 2009, 08:06:29 PMหัวข้อ: Hero: Dwarven Sniper
เริ่มหัวข้อโดย: cermsomel ที่ กุมภาพันธ์ 09, 2009, 08:06:29 PM

(http://www.dotaportal.com/images/heroes/Usyl.gif)
(http://www.dotaportal.com/images/heroes/animations/Usyl.gif)

Kardel Sharpeye - The Dwarven Sniper
Range: 550 | | Move Speed: 290 | Primary: AGI
Str: 16 + 1.7 | Agi: 21 + 2.4 | Int: 12 + 2.6
Damage: 36 - 42 | HP: 454 | Mana: 156
HP Regen: 0.73 | Mana Regen: 0.49
Attack Speed: 1.34 (+ 21% IAS) | Armor: 2
View Complete Stat

ScatterShot ( C )
(http://www.dotaportal.com/images/abils/A064.gif)

ยิงกระสุนขึ้นบนอากาศ. และทำให้ระเบิด, และตกลงมาหลายๆลูก ในระยะของกระสุน, แต่ล่ะลูก ทำความเสียหาย 10-25 ในระยะ 200AoE.ยิ่งได้สูงสุด ในระยะ 750 Range.
ใช้เวลา 1 วินาทีก่อนถึงพื้น.
Level 1 - ยิง 8 ลูก
Level 2 - ยิง 12 ลูก
Level 3 - ยิง 16 ลูก
Level 4 - ยิง 20 ลูก
Pellets deal PIERCING DAMAGE
Mana Cost: 120
Cooldown: 12

Headshot ( )
(http://www.dotaportal.com/images/abils/A03S.gif)

มีโอกาสที่ลูกกระสุนไปโดนหัวและสร้างความเสียหาย และ มีโอสกาสติดStun.
Level 1 - 30 damage, มีโอสกาสโดน 25%, Stun เป็นเวลา 0.1 วินาที.
Level 2 - 30 damage, มีโอสกาสโดน 30%, Stun เป็นเวลา 0.1 วินาที.
Level 3 - 40 damage, มีโอสกาสโดน 35%, Stun เป็นเวลา 0.2 วินาที.
Level 4 - 50 damage, มีโอสกาสโดน 40%, Stun เป็นเวลา 0.2 วินาที.
Passive.
Mana Cost: N/A
Cooldown: N/A

Take Aim (  )
(http://www.dotaportal.com/images/abils/A03U.gif)

เพิ่มระยะการโจมตีของ Kardel
Level 1 - เพิ่มระยะการโจมตี 55 range.
Level 2 - เพิ่มระยะการโจมตี 110 range.
Level 3 - เพิ่มระยะการโจมตี 165 range.
Level 4 - เพิ่มระยะการโจมตี 220 range.
Passive.
Mana Cost: N/A
Cooldown: N/A

Assassinate ( T )
(http://www.dotaportal.com/images/abils/A04P.gif)

ใช้เวลาช่วงนึงในการชักกระสุน, หลังจากนั้น ยิ่งกระสุนใส่เป้าหมายในระยะไกล. มีผล Stun 0.01 วินาที
Level 1 - สร้างความเสียหาย 355 ในระยะ 1500 range,ใช้เวลา 1.7 วินาที.
Level 2 - สร้างความเสียหาย 505 ในระยะ 2000 range,ใช้เวลา 1.6 วินาที.
Level 3 - สร้างความเสียหาย 655 ในระยะ 2500 range,ใช้เวลา 1.5 วินาที.
Mana Cost: 175 / 275 / 375
Cooldown: 30 / 20 / 10