Game-Mun.com

General => เสนอแนะ - ติชม => ข้อความที่เริ่มโดย: newblogvip ที่ พฤศจิกายน 15, 2021, 10:48:11 AMหัวข้อ: ชายคนหนึ่งกำลังไปบ้า
เริ่มหัวข้อโดย: newblogvip ที่ พฤศจิกายน 15, 2021, 10:48:11 AM
what is a sponsored ad
ชายคนหนึ่งกำลังไปบ้านของเศรษฐีบางคน เมื่อเขาเดินไปตามถนน เขาเห็นกล่องแอปเปิ้ลดีๆ อยู่ข้างถนน พระองค์ตรัสว่า "ข้าพเจ้าไม่ต้องการกินแอปเปิลเหล่านั้น เพราะเศรษฐีจะให้อาหารข้าพเจ้ามาก เขาจะให้อาหารอันประเสริฐแก่ข้าพเจ้า" จากนั้นเขาก็เอาแอปเปิลโยนทิ้งลงในผงคลี
เขาไปและมาถึงแม่น้ำ แม่น้ำกลายเป็นแม่น้ำที่ใหญ่มาก ดังนั้นเขาจึงไม่สามารถข้ามมันไปได้ เขารอสักครู่ แล้วเขาก็กล่าวว่า "วันนี้ข้าพเจ้าไปบ้านเศรษฐีไม่ได้ เพราะข้าพเจ้าข้ามแม่น้ำไปไม่ได้"
เขาเริ่มที่จะกลับบ้าน วันนั้นไม่ได้กินข้าว เขาเริ่มต้องการอาหาร เขามาที่แอปเปิ้ลและดีใจที่เอาแอปเปิลออกจากผงคลีแล้วกิน