Game-Mun.com

Computer => FireFox, ไฟฟอก => ข้อความที่เริ่มโดย: kml.3m ที่ พฤศจิกายน 23, 2009, 07:28:17 PMหัวข้อ: 8 เทคนิคและการปรับแต่ง Browser FireFox ให้เร็วขึ้น
เริ่มหัวข้อโดย: kml.3m ที่ พฤศจิกายน 23, 2009, 07:28:17 PM
1. เพิ่มเนื้อที่สำหรับหน้าจอแสดงผลด้วย การปรับลดขนาดของไอคอนบน Navigation Toolbar

ให้ไปที่ View > Toolbars > Customize… แล้วติ๊กถูกหน้า Use Small Icons จะทำให้ไอคอนต่างๆมีขนาดเล็กลง และมีพื้นที่ในการดูเว็บไซต์มากขึ้น อีกทั้งยัง ช่วยลดเวลาในการโหลดไอคอนขณะเปิดโปรแกรมด้วย

f40.JPG
2. ใช้ปุ่มลัดในการเข้าเว็บไซต์อย่าง รวดเร็ววิธีนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ เพียงแค่พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่เราต้องการ แต่ใส่เพียงแค่ชื่อนะครับ เช่น “google” จากนั้นใช้ปุ่มลัด เหล่านี้ในการเติมนามสกุลให้กับชื่อเว็บไซต์โดยไม่ต้องเสียเวลามานั่งพิมพ์ “www” และนามสกุล เช่น “.com” “.net” เป็นต้นรายชื่อปุ่มลัด               

    * Ctrl+Enter = เติม .com ต่อท้ายชื่อโดยอัตโนมัติ
    * Shift+Enter = เติม .net ต่อท้ายชื่อโดยอัตโนมัติ
    * Ctrl+Shift+Enter = เติม .org ต่อท้ายชื่อโดยอัตโนมัติ

3. ปุ่มลัดอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการสลับหน้า

    * Ctrl+Tab = สลับหน้า Tab ภายในหน้าต่างเดียว กันไปทางขวา (ในกรณีที่เปิดมากกว่า 1 Tab)
    * Ctrl+Shft+Tab = สลับ หน้า Tab ภายในหน้าต่างเดียวกันไปทางซ้าย (ใน กรณีที่เปิดมากกว่า 1 Tab)
    * Ctrl+ปุ่มหมาย เลข 1-9 = ไปยัง Tab ตามหมายเลข (เช่นมี 4 Tabแล้วกด Ctrl+3 ก็จะไปยัง Tab ที่ 3)

    4. วิธี Clear Page History ทีละอันเนื่องจาก Firefox จะทำการเก็บที่อยู่ของเว็บไซต์ (URL) ที่เราเคยเข้าไปแล้วครั้งหนึ่งไว้ใน address bar หรือช่องที่เราใช้พิมพ์ชื่อเว็บไซต์นั่นเอง ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการเข้าเว็บไซต์เดิมในครั้งต่อไป โดยพิมพ์แค่ข้อความบางส่วนในชื่อเว็บไซต์ ส่วนที่เหลือก็จะปรากฎออกมาโดยอัตโนมัติ5. เข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการ add bookmarks (คล้ายกับการ add favorites ใน IE) ด้วย การกำหนด keywordวิธีนี้จะทำให้เพื่อนๆเพียงแค่พิมพ์ข้อความสั้นๆลงใน address bar แต่สามารถเข้าสู่ เว็บไซต์ที่ทำการเซฟไว้ใน bookmarks ได้อย่างรวดเร็วและง่ายๆ ดังนี้1.  ไปที่เมนู Bookmarks

2.   เลือกเว็บไซต์ที่ต้องการกำหนด keyword แล้วคลิกขวาบนชื่อที่ทำการ Bookmark ไว้ แล้วคลิก properties

f41.JPG

3.  ต่อไปก็ให้ใส่คำที่จะใช้เป็นคำค้นหา Bookmark อันนี้ ซึ่งจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ตามชอบ

 4.  ลองใส่คำนี้ลงใน address bar ดู มันจะเข้าเว็บที่เรา bookmark ไว้ให้โดยไม่ต้องมานั่งพิมพ์ ชื่อยาวๆอีก

f42.JPG

 

 

 
6. เพิ่มความเร็วในการเปิดหน้า เว็บจาก Firefox (เฉพาะผู้ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง)วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง (broadband connection) เพราะโดยปกติ Firefox จะตั้งให้โหลดสิ่ง ต่างๆในหน้าเว็บทีขึ้นมาละชิ้น ซึ่งจะไม่ต้องการความเร็วในการเชื่อมต่อมากนัก แต่หากใช้วิธีต่อไปนี้จะทำให้ Firefox โหลดทุกอย่างขึ้นมา พร้อมกันในทีเดียว ทำให้ไม่เหมาะกับอินเตอร์เน็ตประเภท Dial-up วิธีทำ

    * พิมพ์ about:config ลง ในช่อง address bar แล้วกด enter
      หลังจากนั้น เราจะเห็นสิ่งต่างๆเหมือนดังรูปด้านล่างครับ ให้พิมพ์ “network.http” ลงในช่อง Filter: (กรอบสีแดง) ซึ่งเดี๋ยวเราจะแก้ค่าในส่วนของ Value (กรอบสีฟ้า)

f43.JPG

    * ให้แก้ค่าในช่อง Value โดยการกดดับเบิ้ลคลิ กเพื่อเปลี่ยนจาก False เป็น True ตามรายชื่อ ด้านล่างนี้

“network.http.pipelining” เปลี่ยนเป็น “true”
“network.http.proxy.pipelining” เปลี่ยนเป็น “true”
ดับเบิ้ลคลิก “network.http.pipelining.maxrequests” แล้วพิมพ์ 30 ลงไปในช่อง
f45.JPG ·         คลิกขวาบนพื้นที่สีขาว (ตรงไหนก็ได้) แล้วเลือก > New > Integer แล้วใส่ “nglayout.initialpaint.delay” ในช่อง Enter preference name และใส่ 0 ลง ในช่อง “nglayout.initialpaint.delay” ตามลำดับ วิธีนี้จะช่วยเอาเวลาที่ firefox ใช้หน่วง (delay) ใน การรอรับข้อมูลจากหน้าเว็บออกไปครับ ซึ่งจะทำให้เว็บแสดงผลในทันทีที่เปิดขึ้นมา7. วิธีจำกัดการใช้หน่วยความจำ ต่างๆ ใน Firefoxสำหรับ เวอร์ชั่นที่ผมเขียนบทความนี้ (2.0.0.4) ได้พบว่ามีบั๊กตัวที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดนั่นก็คือ การใช้หน่วยความจำเกินความจำเป็นใน Firefox ซึ่งบางครั้งอาจ ใช้ไปถึง 50% ของหน่วยความจำทั้งหมดในเครื่องเลย

อันนี้คือตัวอย่างจากเครื่องของผมเอง ครับ จะเห็นว่า Firefox ใช้ RAM ไปถึงเกือบ 200MB ซึ่งถือว่าเยอะมาก

 f46.JPG วิธีแก้ไขโดย สมบูรณ์นั้นในขณะนี้ยังไม่มีครับ แต่เราสามารถทำให้ Firefox ลดปริมาณการใช้ พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ และ RAM ลงได้ ตามวิธีด้านล่างนี้

    * เข้าไปที่ about:config (เหมือนวิธีในข้อ 6)
    * พิมพ์ “browser.cache.disk.capacity” ลง ในช่อง
    * ดับเบิ้ลคลิกที่ browser.cache.disk.capacity ที่ ปรากฎขึ้นมา แล้วใส่ค่า 15000 ลงไปแทนที่ค่า เก่า

วิธี ข้างต้นจะช่วยลดการสร้างพื้นที่เก็บไฟล์ชั่วคราวจาก Firefox ทำ ให้เรามีพื้นที่ใช้งานเพิ่มขึ้น  ต่อมาจะเป็นการ ตั้งค่าให้ Firefox ใช้ RAM อย่างจำกัด

    * ไปที่ about:config
    * คลิกบนพื้นที่สีขาว เลือก New > Integer
    * ในช่อง preference name ใส่คำว่า “broser.cache.memory.capacity”

f47.JPG

    * เมื่อ ทำทุกขั้นตอนแล้วต้อง restart Firefox ด้วย

 8. การใช้หน่วยความจำเสมือนเพื่อแทนที่การใช้ RAM เมื่อ ย่อหน้าต่าง Firefoxวิธีนี้ จะช่วยลดการใช้ RAM ใน ระหว่างที่เราไม่ได้ใช้งาน Firefox (ขณะย่อหน้าต่างลงไปที่ Taskbar) โดยจะเป็นการสับเปลี่ยนไปใช้หน่วยความจำเสมือน (Virtual Memory) บน Harddisk แทนวิธีทำ

    * ไปที่ about:config
    * คลิกขวาบนพื้นที่สีขาว เลือก New > Boolean
    * พิมพ์ชื่อ “config.trim_on_minimize” ในหน้าต่าง preference name
    * เลือกค่า TRUE ในหน้าต่างที่สอง

f49.JPG

 

หลัง การทดสอบการย่อหน้าต่าง Firefox ลงไปยัง Taskbar ปราก ฎว่าการใช้ RAM ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
f50.JPG

ด้าน ล่างนี้เป็นการเปิด Firefox แบบเต็มหน้าจอ หลังจากเพิ่มคำสั่งbrowser.cache.memory.capacity ลงไปใน about:config ครับ สังเกตุได้ว่าการใช้ RAM ลดลงไปมากถึง 80% เลยทีเดียว
f51.JPG เพียงทำตามขั้น ตอนง่ายๆเหล่านี้ เพื่อนๆก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ browser Firefox ให้ทรงพลังขึ้น แถมยังช่วยลดการใช้หน่วยความจำแบบสิ้นเปลืองอีกด้วย

 


หัวข้อ: Re: 8 เทคนิคและการปรับแต่ง Browser FireFox ให้เร็วขึ้น
เริ่มหัวข้อโดย: Jajaja ที่ พฤษภาคม 05, 2010, 09:13:24 AM
เป็นความรูจิงๆ ขอบคุนค่ะ


หัวข้อ: Re: 8 เทคนิคและการปรับแต่ง Browser FireFox ให้เร็วขึ้น
เริ่มหัวข้อโดย: aod924 ที่ พฤษภาคม 17, 2010, 09:19:12 AM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: 8 เทคนิคและการปรับแต่ง Browser FireFox ให้เร็วขึ้น
เริ่มหัวข้อโดย: suzu2556 ที่ พฤษภาคม 17, 2010, 08:29:54 PM
ขอบคุณคับลองแล้ว  เร็วขื้นคับ


หัวข้อ: Re: 8 เทคนิคและการปรับแต่ง Browser FireFox ให้เร็วขึ้น
เริ่มหัวข้อโดย: josodmax ที่ กันยายน 20, 2010, 09:25:55 AM
ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับความรู้ดีๆๆ ตัวผมเองก็ใช้ firefox อยู่ประจำ


หัวข้อ: Re: 8 เทคนิคและการปรับแต่ง Browser FireFox ให้เร็วขึ้น
เริ่มหัวข้อโดย: nnutt ที่ กันยายน 26, 2010, 08:42:43 PM
ขอบคุณคับ


หัวข้อ: Re: 8 เทคนิคและการปรับแต่ง Browser FireFox ให้เร็วขึ้น
เริ่มหัวข้อโดย: golfza127 ที่ พฤศจิกายน 11, 2010, 02:52:59 PM
ขอบคุณก๊าบ


หัวข้อ: Re: 8 เทคนิคและการปรับแต่ง Browser FireFox ให้เร็วขึ้น
เริ่มหัวข้อโดย: jesusche ที่ กุมภาพันธ์ 03, 2011, 10:40:00 AM
ขอบคุณครับเยี่อมมาก