Game-Mun.com

General => ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี โปรโมตเวปฟรี => ข้อความที่เริ่มโดย: medeebook2020 ที่ พฤษภาคม 22, 2020, 02:18:33 PMหัวข้อ: แนวข้อสอบ พนักงานขับรถยนต์ เทศบาลตำบลทับมา
เริ่มหัวข้อโดย: medeebook2020 ที่ พฤษภาคม 22, 2020, 02:18:33 PM
(https://cr.lnwfile.com/s0ihx0.jpg)แนวข้อสอบ พนักงานขับรถยนต์เทศบาลตำบลทับมา
-ความรู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลทับมา
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพนักงานขับรถยนต์
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
- แนวข้อสอบการขับรถอย่างปลอดภัย
- แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
-แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)
-แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
-แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 
 
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
https://www.medeebook.com/
Line:@book99   หรือ คลิ๊กที่นี้

Email: nichatshop@gmail.com
Call. 085-0101-588[/size]